פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx
דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

27/11/2019
צאן; כלכלת הייצור
תחשיב

עבודה זו כוללת תחשיב ובדיקת כדאיות לעדר עיזים לחלב של 250 ראש. העבודה נועדה להוות מקור מידע מעודכן וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף. טכנולוגיות הגידול, שיטות הגידול, וכמויות התשומות השונות הוגדרו על ידי מדריכי שה"מ ומבוססים על מיטב הידע של המדריכים. עם זאת, חשוב לציין, שכל חקלאי יכול להשיג במשקו תוצאות שונות מאלה המופיעות בתחשיבים, הכול בהתאם לתנאיו המיוחדים. אי לכך לפני הסקת מסקנות מומלץ להתאים את התחשיבים לתנאים המיוחדים של כל מגדל.​