פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx
יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

02/10/2014
תחום פרחים
דפון
 
התגית הוא צמח המשמש כפרח קטיף ותיק. בשנים האחרונות החלה חברת דנציגר בטיפוח מחודש של צמח זה. הטיפוח כולל סידרה חדשה של זנים במגוון צבעים. שם הסידרה החדשה סקופ (Scoop). לאחר מספר שנים של לימוד וגידול במו"פים ובמשקי מגדלים אנו מפרסמים המלצות גידול לקראת עונת הגידול 2014/15.
דף המלצות הגידול כולל: בית גידול, מועדי שתילה, קיטום, הארה, השקיה ודישון, הגנת הצומח ופרח קטוף.