פרסומים מקצועיים

חגי זקס; צבי רוט

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

05/01/2016
בקר
ניסוי שדה

מטרת הניסוי הייתה לבדוק את השפעת מנטרל הרעלנים המוסף למנה על ביצועי פרות חלב בתנאי ממשק ישראלים. המדדים הנבחנים: צריכת מזון קבוצתית, ייצור חלב ורכיביו המוצקים, מדדי בריאות כלליים עם דגש על שיעור הסת"ס, וריכוזי האפלאטוקסינים המופרשים בחלב.