פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

03/06/2020
מטעים
דפון

מעכבי סינתזת ג'יברלין מיושמים באופן שוטף במטעי אבוקדו בישראל מזה כ-35 שנה. בתחילת העבודה עם המעכבים נבחנו בארץ ההשפעות של החומר על הצימוח ועל יבול העץ. ב-1984 הועמד במטע אבוקדו בקיבוץ אייל ניסוי בתכשיר קולטאר, תכשיר המעכב סינתזת ג'יברלין, המכיל פקלובוטרזול כחומר פעיל, בטווח מינונים רחב מאוד: בין 3 סמ"ק/עץ ל-96 סמ"ק, מבלי שהתקבל עיכוב צימוח משמעותי (לאו וינר, ניסוי אייל 1984 - נתונים שלא פורסמו). בקונגרס האבוקדו העולמי, שהתקיים בפרו ב- 2015, עסקה אחת ההרצאות בנושא עיכוב הצימוח וההשפעה החיובית על היבול בעצים המטופלים באביב המוקדם בעקבות הגמעת התכשיר יוניקונזול P - תכשיר מסחרי בשם 'סאני', מקביל ל'מג'יק' בישראל. ההבדל המהותי בין הניסויים היה השימוש בפקלובוטרזול כמעכב בקיבוץ אייל בשנת 1984, לעומת יוניקונזול כמעכב בניסוי שדווח בפרו, שעיכב ביעילות רבה את צימוח העץ.
בסוף 2016 הועמד במטע אבוקדו מזן ׳האס' בקיבוץ מגל ניסוי שנמשך עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2020, במטרה לבחון את ההשפעה של הגמעת יוניקונזול P, תכשיר מסחרי 'מג׳יק', על עיכוב הצימוח של עצי ׳האס׳, התמיינות לפריחה, רמת היבול והתפלגות הפרי לגודל, וזאת בהשוואה לטיפול המסחרי המקובל בארץ של ריסוס יוניקונזול, תכשיר מסחרי 'גימיק' (חב׳ ׳אגריכם׳), במהלך הפריחה. ​