פרסומים מקצועיים

אליעזר סמולר; תמיר אמיתי

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx

02/07/2020
בקר
ניסוי שדה

​כבר משנות ה-80 של המאה הקודמת נעשו עבודות רבות בעולם בדבר התאמת כוספת חוחובה וכוספת חוחובה מטופלת להזנת בעלי חיים ובמיוחד מעלי גירה (אוניברסיטת אריזונה, המכונים השימושיים של משרד החקלאות באילינוי והמכונים השימושיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב) והוגדר על ידם כלא מסוכן למעלי גירה וכמזון לבעלי חיים אחרים ((feedipedia. במדינת ישראל אושרה הכוספה ואו כוספה מטופלת לשימוש ע"י משרד החקלאות שנים רבות (מעל 10 שנים, באמצעות המוצר – כוספת חוחובה דזרט דייאט 24TM תחת היתר 631) וניתנה בצורה מבוקרת לבקר לבשר, לעגלים ולעגלות בבלילים בצורה מיטבית. על סמך ניסיוננו הרב והעבודות בעולם הוגדרה הכוספה הנשארת לאחר מיצוי השמן חומר מזון לבעלי חיים לאחר שטופלה באמצעים שונים שאפשרו נטרול גורמים אנטי תזונתיים כסימונזין ותרכובות ציאנו גלוקוזידים (Anti-Nutritional Factors, ANF) שיפורטו בהמשך הדו"ח.
מחקר רב נעשה על השיטות להסרת הANF (במאמרו של Abbot וחובריו, 1990, 1-4). פיילוטים תעשייתיים פותחו בעולם והחומר הוזן ללא בעיות מיוחדות למיני בעלי חיים וביניהם מעלי גירה (פרים, כבשים,  עיזים, תרנגולות, עופות שונים, מכרסמים ואף כלבים). חום מעל 65 מ"צ (במיצוי) והרטבה הסירו פעילות אנזימטית של ANF ( Abbotוחובריו, 1990). גם שימוש באנזימים גרם לפירוקANF  (Abbot וחובריו). שימוש בפטריות להתססה גרם גם הוא להורדת ANF בצורה מובהקת (Abbott, 1990).