פרסומים מקצועיים

דרור נקש; גרשון יצחק

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx
יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yehiel_shteinmez.aspx

29/12/2019
תחום פרחים
דפון

​דפון הנחיות בפרח שעווה - טיפול בפרח הקטוף.