פרסומים מקצועיים

אליעזר שפיגל; גיא להב; ירון יוטל; תמר להב

 

 

יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

08/08/2016
ניסוי שדה

​בשטחי מגינית רבים מופיעה לקראת הסתיו הצהבה ב"כתפי" העלה שהולכת ומחמירה עם התבגרות העלים. הדבר גורם לפסילתם של עלים רבים לשיווק. במטרה לשפר את הצבע הכללי של העלה, ולהפחית את תופעת ה"כתפיים" נבדקה ההשפעה של הרכבי הדשן ותכיפות ההשקיה. מתוצאות הניסיונות במשך 4 שנים, נמצא, שיש קשר בין ריכוזי הדשן במי ההשקיה והרכבו של הדשן, לבין הצבע הכללי של העלים והופעת סימני הנזק של "כתפיים" בעלים. מתוצאות הניסיונות נמצא, כי הטיפול שנתן עד כה את התוצאות המוצלחות ביותר להפחתת נזקי ה"כתפיים", היה בהרכב של 100-20-150 ח"מ N:P:K + Mg + יסודות מיקרו, כאשר אחוז האמון מתוך תכולת החנקן היה 20 ח"מ אמון. הדבר בלט יותר כאשר הניסוי נערך בשנים הראשונות במצע פרלייט מנותק.