פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

02/06/2015
כלכלת הייצור; גידולי שדה
תחשיב
 
טבלת סיכום: תחשיב תירס קלחים עונה ב' בש"ח לדונם.