פרסומים מקצועיים

ערן הרכבי

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

08/09/2019
מטעים; כלכלת הייצור
דפון

במסגרת סיכום עונה של כרם יין נאספו נתונים מארבעה מגדלים. בתהליך השוואת הנתונים המספריים נמצאו הבדלים בין המגדלים. ההבדלים נובעים בחלקם מהאזור והזן בחלקם מגישה לגורמי ייצור במחירים שונים, מצורת ההתישבות ומהאיכות הניהולית של המגדלים.​