פרסומים מקצועיים

לאה צרור; אורלי ארליך; שרה לביוש; גיא רשף; אביתר שטרן; רוני אלון; אורי ארד

 

 

נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

19/11/2019
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

מטרת הניסוי הייתה לבחון טיפולים שונים למניעה ולהתמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה של החסה בתקופת הקיץ, כאשר לא בוצע בעבר חיטוי קרקע. בניסוי נבדקו כמה טיפולים ליישום קדם-שתילה או במהלך הגידול. החומרים  הניסוי נערך בקרקע הידועה כנגועה בפטרייה ובזן חסה עגולה הידוע כרגיש למחלה. בנוסף, נבחן זן סביל חדש של חסה עגולה.