פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx
יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yehiel_shteinmez.aspx

07/09/2020
תחום פרחים
דפון

סוף הקיץ, מרבית זני פרח השעווה השלימו את גידול הנוף, וחלקם כבר עוברים ליצירת פקעים. זנים מוקדמים מאוד כבר החלו לפרוח.

בדפון הנוכחי מובאות הנחיות לעונה לגידול פרח השעווה. ​