פרסומים מקצועיים

יורם שטיינברג; רוחי רבינוביץ; שגיא מרק; נייג'ל פולארד

 

 

אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx
יצחק אברבנאליצחק אברבנאלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yitzhak-Abravanel.aspx
יואב גולןיואב גולןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_golan.aspx

12/07/2020
גידולי שדה
ניסוי שדה

​מבחן זני חיטה לתחמיץ באזור עמק יזרעאל מתקיים במסגרת מבחני הזנים הארציים, וכולל 8 זנים וקווים. מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים, במטרה לשפר את יבולי החיטה המיועדת למספוא. המבחן נערך בשטחי גד"ש חורש יזרעאל, הסמוכים לקיבוץ יזרעאל.