פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

06/08/2020
עופות
דפון

בחודשי הקיץ מפעילים את מערכת האוורור כדי להקל על הפטמים ולהניע את החום מגופם, ובכך לסייע להם בשמירה על חום גוף תקין ובמניעת התחממות יתר, ואף תמותה. ידוע כי לאוורור נכון יש חשיבות מכרעת להצלחת הגידול ולשמירה על קצב הגדילה, על ניצולת המזון ועל בריאות הלהקה.​