פרסומים מקצועיים

אפרים ציפילביץ

 

 

חיים אורןחיים אורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/haim_oren.aspx

14/07/2013
ירקות בשטחים פתוחים; ירקות חסויים; שירות שדה
ניסוי שדה

 

בניסוי לייעול השימוש במי קולחין בהשקיית תמרים בבקעת הירדן וצפון ים המלח נבחנו הטיפולים הבאים:

1.השקיה במי קידוחים מקומיים (מוליכות חשמלית 0.8-1.0 דציסימנס\מטר), במשטר דישון  מסחרי (הדשן 6-2-9 ברמת חנקן שנתית של 35 יחידות), דישון מתחילת מרץ ועד החלפת צבע ומסיום הגדיד למשך חודשים נוספים, סך הכל כ- 7.5 חודשי דישון בשנה.

2. השקיה במי קידוחים מקומיים, דישון ברמת יסודות שנתית כמו בקולחים (הדשן 2.5-0.9-7.5, חנקן על בסיס גופרת אמון סך הכל 20 יח' חנקן לדונם לעונה, בדישון רציף כל השנה).

3. השקיה במי קולחין מהולים (מוליכות חשמלית ממוצעת 5.0 דציסימנס\מטר) ללא דישון. סך הכול שלושה טיפולים בארבע חזרות בבלוקים באקראי, מתוצאות הניסוי מתברר שבשנה הנוכחית היבול בטיפול שקיבל השקיה במים שפירים ודישון מסחרי הייה גבוה באופן מובהק מהיבול בטיפולים האחרים.

ברמת השילפוח לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים ובמספר התפרחות לעץ בטיפול שקיבל השקיה במי קולחין מהולים מספר התפרחות לעץ היה קטן באופן מובהק ממספר התפרחות בטיפולים האחרים. בסך הכל נראה שהעלייה במוליכות החשמלית פוגעת בצימוח וכתוצאה מכך מספר התפרחות בטיפול של המי קולחין מהולים (מוליכות חשמלית ממוצעת 5.0 דציסימנס\מטר) יורד באופן מובהק ביחס לטיפולים האחרים כבר שנתיים. הפגיעה הזו הביאה לפגיעה ביבול בשנה הנוכחית. לגבי רמת הדישון נראה שרמת יסודות ההזנה שיש בקולחין מביאה למחסור כלשהוא שהביא לפגיעה ביבול בשנה הנוכחית. הירידה ברמת השילפוח שהייתה מובהקת בטיפול של ההשקיה במי קולחין בשנתיים הראשונות של הניסוי לא התקבלה בשנה זו.