פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

08/12/2014
צאן
מצגת
מצגות מיום העיון השנתי ה-12 בנושא בריאות הצאן לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ל שהתקיים באודיטוריום ע"ש כהן, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית - בית דגן, נובמבר 2014.