פרסומים מקצועיים

איריס ידידיה

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx
אריה יצחקאריה יצחקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/arie_yitzhak.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

ענף הקאלה הצבעונית בישראל עבר בשנים האחרונות תהפוכות הודות להטמעת אמצעים אגרוטכניים להתמודדות עם מחלת הריקבון הרך ולקליטה ואקלום של זנים חדשים עתירי יבול העמידים יותר למחלה זו. תנאי הגידול המשופרים כוללים יצירת תנאי סביבה ואקלים נוחים בבית הצמיחה, התאמת מועדי הגידול לתנאי האקלים האופייניים לכל אזור גידול, והקפדה גבוהה על סניטציה בשטחי הגידול, בטיפול בצמחים ובציוד החקלאי. התאמות אלו מאפשרות ייצור ושיווק פרחי קאלה צבעונית בארץ במהלך השנה כולה, תוך פיזור עונות הגידול, בהתאם למאפייני האקלים באזורים שונים בארץ, מרמת הגולן בצפון, דרך הגליל התחתון, השרון, השפלה ועד לנגב ולערבה בדרום. היקף הגידול בישראל נפרש כיום על פני 70 דונם בערך ומתבצע כל השנה. לצורך שיפור נוסף ברווחיות הענף, יש להמשיך לבחון ולהטמיע זנים המתאימים לארץ, אשר מניבים פרחים רבים באיכות גבוהה ועמידים יחסית לתנאי האקלים בישראל. תנאי האקלים במשק עומרי ישראל במושב ציפורי, שבו נערכה התצפית על מגוון זני המטפח ההולנדי 'קפטיין', מייצגים אזור ים תיכוני קריר בגובה של 250 מטר מעל פני הים. התצפית בוצעה עם פקעות יבוא 'טריות', שהוצאו מהקרקע שנה קודם לכן. הפקעות נשתלו בציפורי בנובמבר 2019 ופרחו במהלך פברואר-מרס 2020. מטרת התצפית הייתה לבחון את היבול לפקעת ואת ההתאמה של מועדי היבוא והשתילה לקבלת יבול מקסימלי בתקופת השיווק הרלוונטית למגדלי ישראל. ​