פרסומים מקצועיים

לירז רשתי; רוני יעקב; רוני ריינגהרט

 

 

רוברטו נתןרוברטו נתןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/roberto_natan.aspx
ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx
מאיה שניט אורלנדמאיה שניט אורלנדhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Maya_orland.aspx

10/06/2020
מטעים; שירות שדה
ניסוי שדה

​אבץ נחשב יסוד חיוני במטע אבוקדו, ובדרך כלל נקשרת פעילותו בתהליכים המונעים נשירה. מחסורי אבץ עלולים להתבטא גם בפחיתה ביבול. בבדיקות עלים, שנערכו במטע נחשונים בעונת 2018, נרשם מחסור של אבץ בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו, מחסור שהתבטא בריכוז הנמוך מ-20 ח"מ מהחומר היבש.
בעבודה הנוכחית נבחנה אפשרות להעשרת העץ באבץ באמצעות הגמעת קורטין אבץ, שהוא כילאט אבץ על בסיס EDTA, במהלך העונה, ונבדקה השפעת הטיפול על היבול.