אתרים נבחרים

​א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של מגדלים ומפטמים של בקר לבשר בישראל. הארגון מאגד כ- 55 עדרים שיתופיים וכ- 165 עדרים משפחתיים המהווים 90% מעדרי הבקר בארץ וכוללים למעלה מ- 42,000 ראשי בקר.
ארגון מגדלי בקר לבשר