אתרים נבחרים

​​​​​​​​​​​​​

​​

קישור לאתר
תיאור האתר
תמונה
החברה הישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח - שיאוןשיאון הינה חברה העוסקת בטיפוח ובהזרעה מלאכותית של פרותלוגו
התאחדות מגדלי הבקראתר התאחדות מגדלי בקר, מכיל מידע רב על הענף: עדכון שוטף על כל הפעילויות בענף, יומן שבועי, טלפונים חשובים, דף "כחול", עדכון מחירי בשר, חדשות ועדכונים של תכנית "נעה" גולל תמיכה, קישורים שונים ועוד. התאחדות מגדלי הבקר
א.מ.ב.ל - ארגון מגדלי בקר לבשר​א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של מגדלים ומפטמים של בקר לבשר בישראל. הארגון מאגד כ- 55 עדרים שיתופיים וכ- 165 עדרים משפחתיים המהווים 90% מעדרי הבקר בארץ וכוללים למעלה מ- 42,000 ראשי בקר. ארגון מגדלי בקר לבשר
חלבי - אתר יצרני החלב (מועצת החלב)אתר יצרני החלב של מועצת החלב, הודעות ליצרנים כולל מדיניות תשלום, תקנונים, נהלים, חוקים ותקנות, שנתונים, מידע על המערך הארצי לבריאות העטין (מאל"ה), מכסות, מידע מקצועי רב בנושא בריאות העטין, לינקים חשובים על ענף החלב בארץ ורווחת בע"ח.לוגו מועצת החלב
הגן הבוטני בגבעת רם בירושליםאתר הגן הבוטני הנו אתר מקצועי המביא לציבור את כל המידע על הגן הבוטני ששטחו כ-280 דונם. המידע המקצועי הנו על חלקות הגן ועל הצמחים הנטועים בו. בנוסף קיים מידע על פעילות מקצועית המתקיימת בגן וכל פעילות תרבותית נוספת, מאמרים מקצעיים ומחקרים.
התאחדות חקלאי ישראלגוף המטפל בנושאי מנהלתיים רבים, בין היתר, טיפול בענייני קרקע ומיסוי, טיפול בעובדים הזרים, כולל יישום הקצאות ראויות, תנאי העסקה ומיסוי, והטיפול במים על כל הבטיו
השירות המטאורולוגיהשירות המטאורולוגי מופקד, בין היתר, על מתן תחזיות ואזהרות למגזר החקלאי. באתר שירות רב ואף מכ"ם גשם אינטראקטיבי לוגו
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבהאתר הפקולטה לחקלאות, הוא הבית האקדמי המוביל בישראל ללימודים ומחקר בתחומי החקלאות, המזון והסביבה.הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
הגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה פועל ליישום המדיניות הסביבתית בין היתר, באמצעות שישה מחוזות בחלוקה ארצית, ובאמצעות היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, האחראית על הגנת הסביבה בחופים ובכל מרחב הים של ישראל. הגנת הסביבה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבאתר זה תוכלו לצפות בדוחות על ענפי החקלאות השונים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מועצת החלבבאתר מועצת החלב ניתן לראות פרסומים שונים בנושא החלב ומוצריו. מועצת החלב
התאחדות מגדלי הצאןבאתר התאחדות מגדלי הצאן ניתן לצפות ב"עלון נוקד" ובמידע נוסף הקשור לגידול צאן. התאחדות מגדלי הצאן
מרססי רז​חברה ישראלית לייצור ושיווק מרססים מסוגים שונים.אחים רז
מרססי דגניה​חברה ישראלית לייצור ושיווק מרססים מסוגים שונים.מרססי דגניה