אתרים נבחרים

אתר יצרני החלב של מועצת החלב, הודעות ליצרנים כולל מדיניות תשלום, תקנונים, נהלים, חוקים ותקנות, שנתונים, מידע על המערך הארצי לבריאות העטין (מאל"ה), מכסות, מידע מקצועי רב בנושא בריאות העטין, לינקים חשובים על ענף החלב בארץ ורווחת בע"ח.

בנוסף, תקצירים רבים בעברית על ניסויים ותצפיות שנערכו במימון מועצת החלב.​
​קישור לאתר​

לוגו מועצת החלב