אתרים נבחרים

המשרד להגנת הסביבה פועל ליישום המדיניות הסביבתית בין היתר, באמצעות שישה מחוזות בחלוקה ארצית, ובאמצעות היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, האחראית על הגנת הסביבה בחופים ובכל מרחב הים של ישראל.
הגנת הסביבה