אתרים נבחרים

גוף המטפל בנושאי מנהלתיים רבים, בין היתר, טיפול בענייני קרקע ומיסוי, טיפול בעובדים הזרים, כולל יישום הקצאות ראויות, תנאי העסקה ומיסוי, והטיפול במים על כל הבטיו