אתרים נבחרים

השירות המטאורולוגי מופקד, בין היתר, על מתן תחזיות ואזהרות למגזר החקלאי. באתר שירות רב ואף מכ"ם גשם אינטראקטיבי
לוגו