טפסים

 

 

טופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Initial_Import_of_series_of_new_vehicles_classified_under_Category_T.aspxטופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשים
טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקבילhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Application_form_for_importing_new_tractors_with_parallel_imports.aspxטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקביל
מסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/docs_import.aspxמסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאימסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי
טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים
אישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Free_import_order_used_equipment.aspxאישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשאישור לפי צו יבוא חפשי
בקשה לרישיון יבוא מיכון חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/import_Machinery_agri.aspxבקשה לרישיון יבוא מיכון חקלאי
טופס אישור לכריתת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_krita_yaar_mishki.aspxטופס אישור לכריתת יער משקיטופס אישור לכריתת יער משקי
אישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_lefi_tzav_yavu_hofshi_new.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשאישור לפי צו יבוא חפשי, התשס"ו_ 2006
טופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/kabalat_rishayon_yevu_yetzu.aspxטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי
שאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/sheelon_yevu_atzmi.aspxשאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמישאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמי
שאלון ליבואן ביבוא לשימוש עצמיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/shihelon_le_yavoan_be_yavu_le_shimush_etzmi1.doc.aspxשאלון ליבואן ביבוא לשימוש עצמישאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמי
טופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי ההכרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes bakasha lehakara kegan botani.aspxטופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי ההכרהטופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי
טופס אישור נטיעת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_ishur_netiat_yaar_mishki.aspxטופס אישור נטיעת יער משקיטופס אישור נטיעת יער משקי
טופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011 - יש להגיש בארבעה עותקים עד ל-31.12.2010https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_kviat_amot_mida_tmichat_gan_botani.aspxטופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011 - יש להגיש בארבעה עותקים עד ל-31.12.2010טופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011
בקשה לרישיון יבואhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/bakasha_le_rishayon_yavu1.aspxבקשה לרישיון יבואבקשה לרישיון יבוא
טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים משומשים (דגמים קיימים)https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/IMR_Application_Form_C.aspxטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים משומשים (דגמים קיימים)
אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם
סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
אישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tzav_yevu_chofshi.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומי