טפסים

 

 

טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים
טופס אישור לכריתת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_krita_yaar_mishki.aspxטופס אישור לכריתת יער משקיטופס אישור לכריתת יער משקי
אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם
טופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי ההכרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes bakasha lehakara kegan botani.aspxטופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי ההכרהטופס בקשה להכרה כגן בוטני מוכר ותנאי
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
טופס אישור נטיעת יער משקיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_ishur_netiat_yaar_mishki.aspxטופס אישור נטיעת יער משקיטופס אישור נטיעת יער משקי