פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 20/10/2020
תאריך סיום: 05/11/2020
מספר מפגשים: 6
מיקום האירוע: סמינר מקוון בזום
יחידה: בקר
רכז ארגוני:

​מיכל אברהם

רכז מקצועי:

​טל שקולניק

מידע והרשמה: רווחת בעלי חיים ברפת - סמינר מקוון בזום, אוקטובר-נובמבר 2020
רווחת בעלי חיים ברפת

​הנכם מוזמנים לסמינר מקוון בזום בנושא רווחת בעלי חיים ברפת שיתקיים בחודשים אוקטובר-נובמבר 2020.
הסמינר מומלץ לרפתנים המעוניינים להתעדכן ולרכוש ידע ומיומנות בהתנהלות נכונה ומתחשבת בבעלי חיים ברפת, תוך הכרה בתרומה של רווחת הפרות לרווח של הרפת.
מועדי הסמינר 
הסמינר כולל 6 מפגשים, בימי שלישי וחמישי, בתאריכים: 20/10/20, 22/10/20, 27/10/20, 29/10/20, 3/11/20, 5/11/20
שעות הלימוד: 10:30 עד 12:40
אופן התנהלות הסמינר: תוכנת זום ברישיון משרד החקלאות - דרך מחשב או טלפון נייד של המשתתף.
קישור ותוכנית מפורטת של הסמינר יישלחו לנרשמים בלבד סמוך למועד פתיחתה.
עלות הסמינר
עלות הסמינר למשתתף היא 150 ₪.