פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 20/06/2019
מיקום האירוע: אולם הכנסים, משרד החקלאות - בית דגן
יחידה: ירקות בשטחים פתוחים
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
גזר

​הנכם מוזמנים לכנס סיכום תוצאות מחקרים בגידול גזר, שיתקיים ביום חמישי - 20 ביוני 2019 , י"ז בסיוון תשע"ט,
החל מהשעה 08:00 באולם הכנסים, משרד החקלאות - בית דגן.
בתוכנית:
08:30-08:00 התכנסות וכיבוד קל
08:45-08:30 דברי פתיחה:
- שמשון עומר, מנהל אגף א' ירקות
- שחר פינקוביץ, מדריך ירקות
09:15-08:45 סקירת ענף הגזר - אברהם ארליך, מועצת הצמחים
09:45-09:15 סיכום שנות מחקר על צהבון הגזר - ציון דר
10:30-09:45 מחלת צהבון הגזר בישראל - תוצאות מחקרי השנים האחרונות וכיווני מחקר להמשך
- ד"ר אופיר בהר, מכון וולקני
11:15-10:30 מאוורר זה הכתום החדש; חיטוי, אחסון והובלה ימית של גזר - ד"ר דני אשל, מכון וולקני
12:00-11:15 הפסקה
12:30-12:00 השוואת חומרים נגד נמטודות בשטחי הנגב המערבי – אורן בוכשטב, יח"מ
13:00-12:30 "קסנטומונאס" בגזר - עמוס עובדיה
13:30-13:00 ייעול השקיית גזר בנגב - ד"ר מורן סגולי, מו"פ דרום
14:00-13:30 שאריות של חומרי הדברה בגזר ליצוא - שינויים ומגמות - ד"ר יצחק סקלסקי, יתרולאב
14:00 סיום משוער
בברכה,
שחר פינקוביץ, מדריך מחוזי ירקות
רכזת הדרכה: בת-שבע בדוח, שה"מ; טל': 050-6241601​