פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 20/05/2019
מיקום האירוע: הקריה החקלאית - בית דגן
יחידה: הנדסת הצומח וגנים בוטניים
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
גינון קהילתי

​בתאריך 20 במאי 2019 יתקיים בקריה החקלאית בבית דגן כנס שיעסוק ביער העירוני בישראל, ובמהלכו ייערכו הרצאות בנושא היער העירוני, יחלוקו אותות הצטיינות לרשויות שבלטו בתחום, יוצגו פרויקטים של הרשויות שלקחו חלק במיזם ויוכרז על המשכו של הפרויקט בשנים 2020-2019.

לפרטים נוספים:
יוסי בן שחר yosyb@shaham.moag.gov.il , מירב חג'בי MeiravH@moag.gov.il , שירלי יצחק: 03-9485315
שירות ההדרכה והמקצוע - אגף פרחים והנדסת הצומח - תחום הנדסת הצומח

"יחד נקדם את מצב העצים ואת הנוף הגבוה בישראל"