פעולות הדרכה

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לקורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח המיועד לשואפים לרכוש ידע ולבנות את עתידם בניהול חקלאות מעשית מודרנית ומתקדמת.
תאריך התחלה: 13/01/2020
תאריך סיום: 29/06/2020
מספר מפגשים: 28
מיקום האירוע: הקריה החקלאית בית דגן
יחידה: שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
רכז ארגוני:

​דורית כהן

רכז מקצועי:

​תמר אלון

מידע והרשמה: קורס עתידים לחקלאות בענפי הצומח
עלות 5,000 ש"ח
ענבים

בקורס ילמדו מיטב המרצים בתחומי החקלאות השונים מהאקדמיה, מהמחקר ומשירות ההדרכה והמקצוע.
קורס זה מיועד לבני דור ההמשך בהתיישבות החקלאית ולמתיישבים חדשים השואפים לרכוש ידע ולהרחיב אופקים בתחום החקלאות ולבנות את עתידם בניהול חקלאות מעשית, מודרנית ומתקדמת.
הקורס מאורגן ע"י שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ).
מועד הקורס: הפתיחה ב 13 בינואר 2020, מפגש אחרון ב 29 ביוני 2020.
מתכונת הקורס: 28 ימי לימוד; אחת לשבוע בימי שני, ופעם בחודש גם ביום רביעי.
(בשבוע אחד בכל חודש יהיו שתי פגישות שני ורביעי) בין השעות 16:15-08:30.
מקום הקורס: הקריה החקלאית בית דגן.
העלות למשתתף: לנרשמים עד לתאריך 19.12.2019 הוא 5,000 ₪.
לנרשמים החל מ 20.12.2019  תחול תוספת של 100 ₪ בגין רישום מאוחר (5100 ₪).
נושאי הקורס
טרימסטר ראשון - מבוא למדעי הצמח; מבוא לכימיה; מבוא למדעי הקרקע; מבוא למיקרוביולוגיה; יסודות דישון והשקיה; פיזיולוגיה של הצמח; גנטיקה; מבוא לחקלאות אורגנית; מבוא לאנטומולוגיה חקלאית; מבוא לפיטופתולוגיה; מבוא להדברה משולבת; הכרת עשבים רעים; הכרת חולייתנים.
טרימסטר שני - הכרת גידולים חקלאיים: סקירת גידולי ירקות בשטח פתוח וגידולים חסויים, גידולי שדה, מטעים וכרמים, פרדסים וגידול פרחים וצמחי נוי; גידולי נישה; הכרת פגעים רב-פונדקאים; טוקסיקולוגיה של תכשירי הדברה; שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לאדם ולסביבה.
טרימסטר שלישי - ניהול ויזמות בחקלאות - קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות; בדיקות כדאיות; תכנית עסקית; הנעת עובדים; קריאת דוחות כספיים; עיצוב מדיניות עסקית; מיתוג בחקלאות; ניהול משא ומתן; חישובי הון; נושאים כלליים הקשורים בחקלאות.​