פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 05/11/2018
תאריך סיום: 24/12/2018
מספר מפגשים: 8
מיקום האירוע: מרכז מחקר, גילת
יחידה: שירות שדה
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: קורס דישון והזנה
עלות עד לתאריך 21/10/18 1,200 ₪.        החל מתאריך 22/10/18 1,300 ₪.
ירקות

הנכם מוזמנים לקורס בנושא דישון והזנה של ירקות, אשר יתקיים במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2018, במועדים המפורטים להלן, במרכז המחקר גילת.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בחקלאות שטח פתוח בירקות, המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בתחום.
נושאי הלימוד
- המבנה והתכונות של הקרקע
- תפקיד המינרלים בצמח, קליטתם ותנועתם
- הכרת דשנים ושיטות יישום
- הערכת מצב המינרלים בקרקע והמצב ההזנתי של הצמח
- איכות המים (התפלה, מוביל, קולחים) ביחס לתרומתם לדישון
- תרומת החומר האורגני להזנת הצמח (איכויות וסוגים שונים)
תוכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

מועדי הקורס: הקורס כולל 8 מפגשים בימי שני אחת לשבוע, פרט למפגש השלישי שיתקיים ביום ראשון, בתאריכים: 5/11/18, 12/11/18, 18/11/18 (א'), 26/11/18, 3/12/18, 10/12/18, 17/12/18, 24/12/18; בין השעות 14:00-08:30.
עלות הקורס: לנרשמים עד לתאריך 22/10/18 עלות הקורס למשתתף היא 1200 ₪. החל מתאריך 23/10/18 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 1300 ₪.
המחיר כולל כיבוד קל, ארוחת צהריים וחומר מקצועי שיחולק במהלך הלימודים.