פעולות הדרכה

הקורס "גינון בר-קיימא ויער עירוני" יתמקד בטיפוח ובשמירה של הנוף הגבוה (היער העירוני), שהוא בעצם התשתית הירוקה הכוללת את כל העצים והצמחים שבסביבה, הממלאים תפקידים חשובים ורבים באיכות חייהם של תושבי הערים, מבחינה חברתית, כלכלית ובריאותית.
תאריך התחלה: 08/10/2018
תאריך סיום: 12/11/2018
מספר מפגשים: 6
מיקום האירוע: בית דגן, כרמיאל וכפר סבא
יחידה: הנדסת הצומח וגנים בוטניים
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: גינון בר קיימא
עלות 1100 ש"ח
גינון בר קיימא

בשנים האחרונות התחזקה המודעות לשימור הקיים לנו ולדורות הבאים ולמניעת נזקים לסביבה. בהתאם לכך, עלתה חשיבותם של הגנים בני-קיימא. "גן מקיים" או "גן אקולוגי" הינו גן שבו נשמרים המשאבים הקיימים למען העתיד. בגן כזה יושם דגש על דאגה לבריאות האדם, החי והצומח. ​"גן מקיים" מתאים לתנאי האקלים בארץ, עלות תחזוקתו נמוכה, והוא חסכני במים.
נושאי הלימוד בקורס:​
• הפוטנציאל הטמון בגינון בר-קיימא וביער עירוני
• עקרונות גינון בר-קיימא
• קרקע, מים וצמח בגן בר-קיימא
• תכנון ותחזוקה של גן בר-קיימא ויער עירוני
• הצמחייה המומלצת לגן מקיים; צמחייה חסכנית במים לאחזקה נמוכה
• דומם, מתקני משחקים, שטחים מרוצפים ותאורה בגן בר-קיימא
• תחשיבים להקמה ולתחזוקה של גן בר-קיימא
• סיורים והדרכות בשטח

קהל היעד: מנהלים ועובדים של מחלקות הגינון ברשויות למיניהן, אדריכלי נוף, אגרונומים, הנדסאי נוף, רכזי נוי, גננים ונציגי הרשויות המשתתפות במיזם ה"יער העירוני".
מועדי הקורס ומיקומו: הקורס יכלול 6 מפגשים בימי שני [פרט למפגש השני שיתקיים ביום שלישי] ויתקיים באזורים שונים ברחבי הארץ, כלהלן: 4 מפגשים ייערכו בקריה החקלאית בבית דגן;  מפגש אחד - בכרמיאל, ומפגש אחד - בכפר סבא.
המועדים: 8/10/18, 16/10/18 [יום ג], 22/10/18, 29/10/18, 5/11/18, 12/11/18, בין השעות 16:00-08:30.
עלות הקורס: מחיר הקורס לנרשמים עד לתאריך 12/9/18 הוא 1000₪. מתאריך 13/9/18 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 1100 ש"ח. התשלום כולל ארוחות צהריים וכיבוד קל.