פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 30/01/2019
תאריך סיום: 06/03/2019
מספר מפגשים: 6
מיקום האירוע: קריה חקלאית - בית דגן
יחידה: הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; תחום פרחים
רכז ארגוני:
מלדרה

תחום הגנת הצומח באגף ענפי שירות בשה"מ עתיד לקיים קורס המיועד לפקחים וחקלאים, שנושאו "הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים".

הקורס ייערך בקריה החקלאית בבית דגן, ויכלול שישה מפגשים בימי רביעי, בתאריכים: 30/1/19, 6/2/19, 13/2/19, 20/2/19, 27/2/19, 6/3/19.

נושאי הלימוד העיקריים:
• הכרת פגעים: מחלות נוף, מחלות קרקע, חרקים, אקריות ונמטודות
• הדברת פגעים בגישת ההדברה המשולבת (כימית, ביולוגית ואגרוטכנית)
• גישת ההדברה המדייקת (ניטור, אבחון וטיפול ממוקד)
• טוקסיקולוגיה ושימוש מושכל בתכשירי הדברה
• הרוויזיה בתחום תכשירי ההדברה – תמונת מצב
• עקרונות הדברת עשבים בבתי צמיחה

אם הנכם מעוניינים להשתתף בקורס וכדי שנוכל להיערך מראש, נודה על רישומכם (ללא כל התחייבות כספית) בלינק המצורף: לחץ כאן.
מספר המשתתפים מוגבל.

במקרה של שינוי או ביטול הקורס תישלח הודעה לנרשמים.

לבירורים ולמידע נוסף:
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 050-4104139, דוא"ל: MeiravH@moag.gov.il

בברכה,
הצוות המארגן