פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 30/01/2019
תאריך סיום: 06/03/2019
מספר מפגשים: 6
מיקום האירוע: קריה חקלאית - בית דגן
יחידה: הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; תחום פרחים
רכז ארגוני:
מידע והרשמה: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים
עלות עד לתאריך 15/1/19  900 ₪.               החל מתאריך 16/1/19 1000 ₪.
מלדרה

תחום הגנת הצומח באגף ענפי שירות בשה"מ מתכבד להזמינכם לקורס בנושא: "הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים".

הקורס ייערך בקריה החקלאית בבית דגן, ויכלול שישה מפגשים בימי רביעי, בתאריכים: 30/1/19, 6/2/19, 13/2/19, 20/2/19, 27/2/19, 6/3/19.

נושאי הלימוד העיקריים:
• הכרת פגעים: מחלות נוף, מחלות קרקע, חרקים, אקריות ונמטודות
• הדברת פגעים בגישת ההדברה המשולבת (כימית, ביולוגית ואגרוטכנית)
• גישת ההדברה המדייקת (ניטור, אבחון וטיפול ממוקד)
• טוקסיקולוגיה ושימוש מושכל בתכשירי הדברה
• הרוויזיה בתחום תכשירי ההדברה – תמונת מצב
• עקרונות הדברת עשבים בבתי צמיחה

עלות הקורס: מחיר הקורס לנרשמים עד לתאריך 15/1/19 הוא 900 ₪. מתאריך 16/1/19 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 1000 ₪.
התשלום כולל ארוחות צהריים וכיבוד קל.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות. לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.