פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 05/02/2020
תאריך סיום: 04/03/2020
מספר מפגשים: 5
מיקום האירוע: משרד החקלאות, הקריה החקלאית - בית דגן
יחידה: שירות שדה
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: ממשק דישון והשקיה להזנת הצמח

הנכם מוזמנים לקורס בנושא ממשק דישון והשקיה להזנת הצמח, אשר יתקיים במהלך החודשים מרס ואפריל 2020, במשרד החקלאות - הקריה החקלאית, בית דגן.

הקורס מיועד לחקלאים, למדריכים ולאנשי מקצוע.
מועדי הקורס:

הקורס יכלול 5 מפגשים: 4 מפגשים בימיי רביעי אחת לשבוע ומפגש ביום שני; בתאריכים: 5/2/20, 12/2/20, 17/2/20(יום שני), 26/2/20 (סיור), 4/3/20; בין השעות 15:30-08:30.

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, הקריה החקלאית - בית דגן.

נושאי הלימוד:
- תכונות הקרקע
- בדיקות קרקע, מים וצמח
- מחזור החנקן בקרקע
- מיקרוביולוגיה של הקרקע
- אפיון דשנים וחישובי כמויות
- טכנולוגיה של ההשקיה והדישון
- חיטוי ותחזוקה של מערכות השקיה
- חומר אורגני
- מליחות
- מי קולחין
- תכנון מערכות השקיה - אוטומציה
- מטאורולוגיה חקלאית
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות
ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
פתיחת הקורס מותנית ב-20 נרשמים לפחות.
עלות הקורס:
לנרשמים עד לתאריך 28.1.20 עלות הקורס למשתתף היא 850 ₪.
החל מתאריך 29.1.20 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר 950 ₪.
המחיר כולל כיבוד קל, ארוחת צהריים וחומר מקצועי שיחולק במהלך הלימודים.