פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 31/03/2020
תאריך סיום: 07/04/2020
מספר מפגשים: 2
מיקום האירוע: מרכז ספיר בערבה תיכונה
יחידה: מיכון וטכנולוגיה
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: עקרונות ביישום חומרי הדברה
מיכון

אנו מתכבדים להזמינכם לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה  שיתקיים בספיר, מרכז משתלמים - חדר 6, ערבה תיכונה בתאריכים 31/3/20 ו- 7/4/20.
נושאי הקורס:
* בטיחות בריסוס 
* תכשירי הדברה וטוקסיקולוגיה
* תקן לשאריות חומרי הדברה 
* שיטות ריסוס, כיול וכלים
* עקרונות הריסוס 
* דרישה לאיכות הסביבה
עלות הקורס:

לנרשמים עד לתאריך  18.3.20 עלות הקורס היא 450 ₪.
החל מתאריך  19.3.20 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 550 ₪.
דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל, כריך ושתייה, שיחולקו במהלך היום.
הנוכחות בשני המפגשים הינה בגדר חובה, ובתום הקורס תוענק לכל משתתף תעודה מטעם משרד החקלאות, לאחר שייבחן במבחן קצר.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.
לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.​