פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 19/12/2018
תאריך סיום: 06/02/2019
מספר מפגשים: 8
מיקום האירוע: משרד החקלאות - מחוז העמקים (מול תל יוסף)
יחידה: בקר
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: הזנת מעלי גירה
עלות עד לתאריך 20/11/18 1,300 ₪.         החל מתאריך 21/11/18 1,400₪.
מעלי גירה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס ייחודי
המיועד לרכזי רפתות ורפתנים ולבוגרי קורס מקצועי רלוונטי (יסודות, רכזים וכו').
מיקום הקורס: אולם ההדרכה שבמשרד החקלאות - מחוז העמקים (מול תל-יוסף).
מועדי הקורס: הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי, בין השעות 15:30-09:00; במועדים שלהלן: 19/12/18, 26/12/18, 2/1/19, 9/1/19, 16/1/19, 23/1/19, 30/1/19 (סיור באוטובוס) ו-6/2/18.
 נושאי הקורס:
• התכונות העיקריות של מערכת העיכול במעלי גירה
• המזונות המתאימים למעלי גירה
• תוכנת תמר
• הערכה איכותית וכמותית של המזונות
• פרמטרים לתכנון מנות הזנה
• בניית מטריצת מזונות
• ממשק אבוס
• תכנון מנות לשלוחות השונות ברפת
• הכנת תחמיץ ושחת – היערכות ותמחור
• ניהול מלאי של מזונות
 חלק ניכר מהקורס יתקיים במתכונת של סדנה מעשית, כמו תכנון מנות בתוכנת תמר,
ולכן על כל משתתף להצטייד במחשב נייד אישי.
עלות הקורס: לנרשמים עד לתאריך  20/11/18 עלות הקורס למשתתף היא 1,300 ₪. החל מתאריך 21/11/18  דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 1,400 ₪.
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד ממועצת החלב, אשר תשתתף במחצית מסכום התשלום. לאחר ביצוע התשלום המלא למשרד החקלאות ובתום הקורס, יש לפנות לדפנה עצמון ממועצת החלב, טל': 03-5392703, לקבלת ההחזר.
המחיר כולל ארוחת צהריים וכיבוד קל בכל מפגש.
תכנית הקורס המפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתתפי הקורס, שיעמדו בדרישות (השתתפות ב-7 ימי לימוד לפחות) תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.
מספר המקומות מוגבל ל-25 משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם!