שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מהווה את חוד החנית של הידע בתחום ההדרכה החקלאית ופיתוח הכפר, ואחראי על הפצת ידע לחקלאים באמצעות קורסים, כנסים וימי עיון. אנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית ההדרכה השנתית ל- 2020.

תוכנית הדרכה - קורסים לשנת 2020

​​

 

 

השתלמות בנושא פטמים22/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/istalmut_gidul_ftamim_2020.aspx<img alt="פטמים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ftamim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מלון הגושרים
עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)17/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_march_2020.aspx<img alt="רססים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/rassim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />באולם הכנסים בבניין א', הקריה החקלאית - בית דגן
הכנס השנתי למיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה 15/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_agriculture_and_environment.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/Documents/sviva.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />
מצעים מנותקים והידרופוניקה10/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/detached_linen_course_and_hydroponics_2020.aspx<img alt="מצעים מנותקים והידרופוניקה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/hydroponic.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />הקריה החקלאית בבית דגן
יום עיון ארצי למגדלי מטילות07/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_artzi_megadli_metilot.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/fetem_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים במשרד החקלאות
יום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -2129/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim/Pages/tzmachim_polshimt.aspxאולם הכנסים בבניין ההנהלה במשרד החקלאות
קורס ניהול רפת עם נ.ע.ה24/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_niul_refet.aspx<img alt="ניהול רפת" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/פרות%203.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />באולם ההרצאות "לובי גלריה" מ.א. חבל אילות
סדנה בכלכלה19/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sadnaa_calcala_arava.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/calcala.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד הוועדה החקלאית מרכז ספיר