​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspx<img alt="מלדרה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mazikim_Maladera.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קריה חקלאית - בית דגן
קורס ממשק גידול שקד16/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_shaked_2018.aspx<img alt="שקד" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mataim.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אחוזת "אוהלו" (עמק הירדן)
קורס יסודות גידול מטילות לביצי מאכל 07/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_lgidul_metilot.aspx<img alt="עופות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ofot.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הרצאות, משרד החקלאות מחוז העמקים בגלבוע
קורס דישון והזנה של ירקות04/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hazana_yerakot_2018.aspx<img alt="ירקות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/pilpel.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מרכז מחקר, גילת
דיווח מחקרי פלחה חורף, עונת 201823/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Cenes_divuach_mechkarim_falcha_winter_.aspx<img alt="חיטה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/hita_1.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים במשרד החקלאות
קורס ארצי ניהול מכון חליבה, איכות החלב ובריאות העטין באזור הדרום23/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_Management_of_Milking_Institute.aspx<img alt="בקר" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/bakar_3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מחוז הנגב, חוות הניסיונות גילת