​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

השתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 208/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_2.aspx<img alt="יער עירוני" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/yaar_ironi.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - בית דגן
קורס גינון בר קיימא ויער עירוני07/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_ginun_barkayma_2018.aspx<img alt="גינון בר קיימא" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ginun.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />בית דגן, כרמיאל וכפר סבא
קורס ביצוע טיפולים במחטאי קרקע07/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim/Pages/mechatei_karka.aspx<img alt="קורס מחטאי קרקע" height="220" src="/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Documents/SavetheDate.jpg" width="220" style="BORDER:0px solid;" />השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הקריה החקלאית בית דגן