​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspx<img alt="מלדרה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mazikim_Maladera.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קריה חקלאית - בית דגן
קורס ממשק גידול והגנת הצומח בתמר21/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_mimshak_gidul_tamar_2018.aspx<img alt="תמרים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/tmarim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קיבוץ עין גדי
קורס רססים, ינואר 201915/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_2019.aspx<img alt="רססים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mikun_2.png?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />הקריה החקלאית - בית דגן
קורס ארצי נייד למגדלי אבוקדו09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_artzi_avucado_2019.aspx<img alt="אבוקדו" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/avucado.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />במגוון אזורים בארץ
קורס מקצועי - שתלנות נוי06/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_shatlanut_noy_2018-pdf.aspx<img alt="שתלנות נוי" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/gan_noy3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />הקריה החקלאית בבית דגן
עגבניות לתעשייה - הכנס הארצי השנתי לסיכום העונה26/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sicum_ona_agvaniyot_2018.aspx<img alt="עגבניות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/tometo.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם המשכן לאומנויות בעין חרוד מאוחד
הזמנה להשתלמות - מילוי תעודת בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים18/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim/Pages/mteudat_briut_yetzu_tzmahim.aspx<img alt="" src="/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/PublishingImages/broccoli.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מפגש בתאריך 19.12.18 יתקיים בחיפה. מפגש בתאריך 26.12.18 יתקיים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בקריה החקלאית בבית דגן.
קורס בנושא הזנת מעלי גירה18/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_sadnat_hazana_2019.aspx<img alt="מעלי גירה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/bakar_sadnat_hazana.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - מחוז העמקים (מול תל יוסף)
קורס ממשק גידול שקד16/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_shaked_2018.aspx<img alt="שקד" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mataim.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אחוזת "אוהלו" (עמק הירדן)