פעולות הדרכה

הנכם מוזמנים לקורס בנושא מצעים מנותקים והידרופוניקה, שיתקיים בחודשים נובמבר דצמבר 2020 בבית דגן. הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בנושאים כמו מערכות גידול, השקיה, דישון והגנת הצומח, במצעים מנותקים ובהידרופוניקה.
תאריך התחלה: 16/11/2020
תאריך סיום: 28/12/2020
מספר מפגשים: 7
מיקום האירוע: הקריה החקלאית בבית דגן
יחידה: שירות שדה
רכז ארגוני:

​מירב חג'בי

רכז מקצועי:

​מולי זקס, רוברטו נתן

מצעים מנותקים והידרופוניקה

נושאי הלימוד
- מערכות גידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה
- מצעי גידול שונים ומארזים
- יסודות הזנה והכנת תמיסות
- בקרת השקיה, דישון ומחזור מים
- אנליזה של מי השקיה
- היבטים כלכליים
- הגנת הצומח במצע מנותק
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים בפתיחת הקורס.
משתלמי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מיקום הקורס ומועדיו
הקורס ייערך בקריה החקלאית בבית דגן, ויכלול שבעה מפגשים, שאחד מהם ייוחד לסיור מקצועי, בין השעות 14:30-08:30.
מועדי הקורס: 16.11.20, 23.11.20, 30.11.20, 7.12.20, 14.12.20, 21.12.20, 28.12.20.