פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 23/11/2020
מיקום האירוע: מפגש בזום
יחידה: הנדסת הצומח וגנים בוטניים
רכז ארגוני:

מירב חג'בי​

רכז מקצועי:

​יוסי בן שחר

מידע והרשמה: פורום גוזם מומחה
גוזם מומחה

הנכם מוזמנים להשתלמות השנתית של פורום "גוזם מומחה", שתתקיים אי"ה  ביום רביעי , ח' בטבת תשפ"א ,23/12/2020.
השנה מפאת הקורונה, תיערך ההשתלמות בזום.
ההשתתפות בפורום מיועדת רק לבעלי תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות, העוסקים בגיזום ובפיקוח.
עלות המפגש המקוון: 50 ₪. 
אופן הרישום והתשלום - לאחר משלוח הספח בלבד: באמצעות כרטיס אשראי אצל אסתי אדוניה,
טל': 03-9485342;  estiad@moag.gov.il.​