פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 23/11/2020
מיקום האירוע: זום
יחידה: שירות שדה
רכז ארגוני:

​מירב חג'בי

רכז מקצועי:

​מאיה שניט-אורלנד

הנכם מוזמנים ליום עיון מקוון בנושא יישום קומפוסט וזבל בחקלאות, שייערך ב- ZOOM, ביום שני, ז' בכסלו תשפ"א, 23 בנובמבר 2020​.

סדר היום:

13:00 פתיחה וברכות - אגר' חיים תג'ר, מנהל אגף ענפי שירות, שה"מ
13:10 הבשלת קומפוסט והקשר למניעת מחלות קרקע - פרופ' מיכה רביב
13:55 שימוש בקומפוסט ובחומר אורגני בחקלאות - היבטים סביבתיים
           - אבי רדאעי, ראש אגף סביבה חקלאית, המשרד להגנת הסביבה
14:15 משמעות תקנות הבוצה החדשות ביישום לחקלאות
          - ד"ר פניאלה דותן, ראש תחום תהליכי טיפול בשפכים עירוניים, המשרד להגנת הסביבה
14:30 פתרונות מקומיים לטיפול בזבל - אגר' אבירם ג'ונסון, תחום אגרואקולגיה, שה"מ
14:50 הפסקה
15:00 בדיקות מעבדה להערכת איכות קומפוסט וחומר אורגני - נורית בן הגיא, מנהלת מעבדת שירות שדה, צמח
15:20 השימוש בתעלות הזנה כאמצעי לגידול פלפל בקרקעות שוליות
          - אגר' אפרים ציפילביץ', שירות שדה, בקעת הירדן
15:40 יישום שיטת גידול בתעלות חומר אורגני בערבה - הלכה למעשה - אגר' שלמה קרמר
16:05 יישום חומר אורגני בגד"ש - אגר' אשר איזנקוט
16:20 הפסקה
16:30 התאמת יישום הקומפוסט לתנאי הגידול - אגר' משה ברונר, חברת נבטים
16:50 יישום קומפוסט וזבל אורגני במטעים - אגר' רוברטו נתן, מדריך שירות שדה, שה"מ
17:25 כמויות תוצרי הלוואי מענפי החי, תועלות וסיכונים ביישום חקלאי
          - ד"ר צפריר גרינהוט, מנהל תחום אגרואקולוגיה, שה"מ
18:00 סיכום יום העיון - ד"ר מאיה שניט-אורלנד, ממ"ר מליחות וקולחים, שה"מ
יש להירשם בקישור: להרשמה לחצו כאן. קישור לזום יישלח לנרשמים.

בברכה,
ד"ר מאיה שניט-אורלנד, ממ"ר מליחות וקולחים, שה"מ 
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, שה"מ