פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 19/07/2020
מיקום האירוע: אולם כהן, משרד החקלאות - בית דגן
יחידה: ירקות בשטחים פתוחים
רכז ארגוני:

בת שבע בדוח​

רכז מקצועי:

​שחר פינקוביץ

מידע והרשמה: כנס סיכום עונה - גידול גזר
גזר

​הנכם מוזמנים לכנס סיכום מחקרים בגידול גזר, שיתקיים ב- 19 ביולי 2020, כ"ז בתמוז תש"ף החל מהשעה 08:00, באולם כהן, משרד החקלאות - בית דגן.

בעקבות מגפת הקורונה מוגבלת כמות המשתתפים באולם ל- 50 איש. לפיכך, נוכל לקיים את הכנס במועד שצוין, רק אם לא יחול שינוי בהנחיות. במקרה שנאלץ לבטל מפגש זה, נודיעכם על כך.