פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 29/01/2019
מיקום האירוע: באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן
יחידה: בקר; אגרואקולוגיה
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:

הלל מלכה, ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי

יום עיון שיעסוק בעדכון כללי בנוגע לתקנות מים וביוב ולהשלכותיהן על הטיפול בשפכי רפת החלב, ולהציג תמונת מצב של המתקנים שהופעלו בשנתיים האחרונות ברפתות.
יום העיון  יתקיים ביום שלישי, כ"ג בשבט תשע"ט, 29/1/19, באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן.
לאור חשיבותו הרבה של הנושא, אנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון זה ומבקשים כי תיידעו בכך את מרכזי המשקים ותזמנו למפגש את כל הנוגעים בדבר.

סדר היום:
08:30 - התכנסות
09:00 - דברי פתיחה: 

- ד"ר שמוליק גרוס, מ"מ מנהל שה"מ 
- אביתר דותן, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר בישראל
- ד"ר אסף לוי, סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצור
09:30 - עדכון לגבי כללי מים וביוב ושפכי הרפת - ד"ר הראל גל, האגף לאיכות מים, רשות המים
10:00 - כל מה שרציתם לדעת על ה"סימולטור" ולא העזתם לשאול - יוני לוי, אגף כלכלה, רשות המים
10:40 - מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת: תמונת מצב עדכנית - הלל מלכה, שה"מ, משרד החקלאות
11:20 - דגשים בנושא בורות שיקוע - מתקנים פוטנציאליים למשק המשפחתי - טל רונן, "טל טק מערכות טיהור"
11:40 - דגשים בנושא בורות שיקוע - מתקנים פוטנציאלים למשק המשפחתי - משה ברונר, "נבטים יישומים בחקלאות"
12:00 - הפסקת צהריים
13:00 - מערכת UASB דו-שלבית לטיפול בשפכי רפת (AQUINׂ)  

13:30 - BATATRTM 2.0 - מערכת הפתתה ושיקוע לטיפול בשפכי רפת - (טבת)

14:00 - פתרונות אפשריים - רעיונות ומחשבות לגבי מתקני טיפול נוספים - הלל מלכה, שה"מ
14:30 - סיום משוער

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש.
להרשמה לחצו כאן:

נשמח לראותכם,
הלל מלכה, ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי, גבי עדין, פרץ שורק