פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 25/06/2020
מיקום האירוע: אודיטוריום, קיבוץ יגור
יחידה: מטעים
רכז ארגוני:

​מיכל אברהם

רכז מקצועי:

ליאו וינר

מידע והרשמה: יום עיון למגדלי אפרסמון
אפרסמון

הננו מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא אפרסמון שיתקיים ביום חמישי, ג' בתמוז תש"ף, 25 ביוני 2020,
החל מהשעה 08:00 באודיטוריום, קיבוץ יקום​