פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 10/10/2018
מספר מפגשים: 1
מיקום האירוע: מכון ויצמן ברחובות
יחידה: הנדסת הצומח וגנים בוטניים
רכז ארגוני:
מידע והרשמה: רכזי גינון קהילתי
גינון קהילתי

הנכם מוזמנים ל​יום עיון לרכזי גינון קהילתי, במסגרת סדרת ההשתלמויות השנתיות המיועדת לרכזי הגינון הקהילתי.
יום העיון יתקיים במכון ויצמן ברחובות, ביום רביעי, א' בחשוון תשע"ט, 10 באוקטובר 2018, הביקור במכון ויצמן  מהווה הזדמנות ייחודית להיחשף לרמת גינון גבוהה וגינה קהילתית מיוחדת שהוקמה עבור אנשי המכון.