פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 20/02/2019
מיקום האירוע: אודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית
יחידה: מטעים
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:

​אהוד חנוך, ראובן בירגר, ארנון דג

יום עיון מחקרים בזית

הנכם מוזמנים ליום העיון ה-14 בנושא מחקרים בענף הזית שיתקיים ביום רביעי, ט"ו באדר א' תשע"ט - 20.2.19 באודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית, בית דגן.
סדר היום:
08:30 - התכנסות
09:00 - דברי פתיחה: פרופ' איתמר גלזר, ס. ראש מנהל המחקר החקלאי; ד"ר שמוליק גרוס, מ"מ מנהל שה"מ; משה ברוקנטל, מנהל ענף הפירות, מועצת הצמחים; ד"ר עדי נעלי, מנהל ענף הזית, מועצת הצמחים
09:30 - סיכום עונת הזית בשנת 2018 - אהוד חנוך, שה"מ, משרד החקלאות
09:45 - יישובים פרהיסטוריים מוצפים בחוף הכרמל והעדויות הקדומות בעולם להפקת שמן זית 
            ד"ר אהוד גלילי, מכון זינמן לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה 
10:05 - גידול זיתים בישראל בתקופת המנדט - ד"ר נמרוד הגלעדי, המכללה לפיקוד ומטה
10:25 - בדיקת יעילות בתי בד - ד"ר ארנון דג, מנהל המחקר החקלאי 
10:45 - מדוע תפחת כנראה פוריותו של עץ זית בעוד 30 שנה? - פרופ' אלון סמך, הפקולטה לחקלאות
11:05 - הפסקה וכיבוד קל
11:30 - ממשק דישון זיתים לשמן - מהמעבדה לשדה - ד"ר אורי ירמיהו, מנהל המחקר החקלאי
11:50 - השפעת שיטות גיזום על גובה היבול ועל יציבותו בזן 'ברנע' - ד"ר אמנון בוסתן, מו"פ רמת נגב
12:10  - ניסויים בגיזום ובחינת יעילות המסיק - ראובן בירגר, מרכז חקלאי העמק
12:30 - שיפור החנטה בזיתים מהזן 'סורי' בגליל בעזרת מפרה מתאים 
            ד"ר גיורא בן-ארי, מנהל המחקר החקלאי
13:00 - סיום משוער