יחידות שה"מ

שירות ההדרכה והמקצוע או בשמו המקוצר: שה"מ, שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנו ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות.
הארגון מנוהל על ידי מנהל הנעזר בסגן מנהל למקצוע, העובדים תחתיהם מאורגנים באגפים, בתחומים ובצוותים.
 

 

 

הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע/shaham/Unit/hanalat_shaham/Pages/default.aspxהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ההדרכה/shaham/Unit/hadraha/Pages/default.aspxאגף ההדרכה
אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה/shaham/Unit/agroecologia/Pages/default.aspxאגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה
אגף ירקות/shaham/Unit/yerakot/Pages/default.aspxאגף ירקות
אגף פירות/shaham/Unit/perot/Pages/default.aspxאגף פירות
אגף ענפי שירות/shaham/Unit/anfe_sherut/Pages/default.aspxאגף ענפי שירות
אגף בעלי חיים/shaham/Unit/animal/Pages/default.aspxאגף בעלי חיים
אגף פרחים והנדסת הצומח/shaham/Unit/flowers/Pages/default.aspxאגף פרחים והנדסת הצומח