תחום גידולי שדה

 

 

 

ענף גידולי השדה מהווה את השדרה המרכזית בשטח החקלאי בישראל, מאחר ומשתרע על יותר ממחצית השטח החקלאי. גידולי השדה והפלחה מהווים את עיקר השטח החקלאי הפתוח והאקסטנסיבי בישראל, מהצפון ועד הדרום כאשר עיקר שטחי גידולי שדה מרוכזים בדרום שפלת יהודה, הנגב והעמקים.
ענפי גידולי השדה העיקריים המאפיינים את הייצור החקלאי בענף זה כוללים:
 • פלחה חורף – חיטה ושעורה לגרגרים.
 • פלחה קיץ – חימצה (חומוס), חמניות ואבטיח ('מללי') לגרעינים.
 • אגוזי אדמה
 • כותנה
 • גידולי מספוא:
  • גידולי מספוא חורפיים: חיטה, שעורה, שבולת שועל, בקיה, תלתן ואפונת השדה.
  • גידולי מספוא קיציים: תירס, סורגום, זיפן (סיטריה) ופנסילריה.
  • גידולי מספוא רב שנתיים:  אספסת, עשב רודוס, דוחן ענק ויבליות למספוא.
עיקר הייצור החקלאי של גידולי השדה והפלחה מתבסס על גשמי החורף כמקור המים לגידול (גידולי בעל). חלקו הקטן של הענף, גידולי הקיץ המרכזיים (כותנה, אגוזי אדמה, חימצה, אבטיח לגרעינים, חמניות) מושקים בהשקיה מלאה (גידולי שלחין) או חלקית (השקיית עזר). עיקר מי ההשקיה בגידולי השלחין הינו מקור מים מושבים (מי קולחין).
בשנים האחרונות מתרחבים בשטחי הפלחה וגידולי השדה ממשקי עיבוד משמרי קרקע הכוללים הקטנת עיבודים או הפסקת עיבודי קרקע בכלל, תוך שמירה על פוריות הקרקע בעזרת תוספת תקופתית של תוספים אורגניים למיניהם. 
הנושאים המקצועיים העיקריים שבהם עוסקים במו"פ ובהדרכה (בשיתוף פעולה מקצועי עם חוקרים, מועצות ייצור ענפיות, מגדלים ונציגיהם, חברות תשומות ויחידות המשרד השונות):
גידולי שדה

 

 

הנחיות לגידול חמצה - 2020שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_himsa.aspxהנחיות לגידול חמצה - 202011/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1854
סיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 2020שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sunflowers.aspxסיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 202012/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1846
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary_of_a_variety_of_bread_wheat_varieties.aspxסיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-201909/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1826
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-2019שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/congenital-_heat_variety_test_2020_2019_season.aspxמבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-201926/08/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1796

 

 

קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_egozi_adama.aspxקול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 02/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4123
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2021שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_falcha_summer.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 202122/08/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4114
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021גידולי שדה;שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2021.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 202105/08/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e461
קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2020שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_cotton.aspxקול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 202007/12/2019 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e480

 

 

יצחק אברבנאליצחק אברבנאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467041יצחק אברבנאלמרכז מקצעוי בכיר (תבואות חורף)03-9485321Itzika@shaham.moag.gov.il
יואב גולןיואב גולן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466806<img alt="יואב גולן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoav_golan_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יואב גולןמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש)04-6303439yoavg@shaham.moag.gov.il
עופר גורןעופר גורן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466760<img alt="עופר גורן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ofer_goren_2.jpg" width="150" style="BORDER:0px solid;" />עופר גורןמנהל תחום (גידולי שדה)03-9485321ofergor@shaham.moag.gov.il
אור רםאור רם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466823<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/אור%20רם.JPG" style="BORDER:0px solid;" />אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)04-6489101ram_or@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Unit/agroecologia/giduley_sade/Pages/atarim_giduley_asde.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום גידולי שדה