תחום שירות שדה

 

 

 

​תחום שירות שדה עוסק בהיבטים של: צריכת מים של הגידולים – קביעת לוחות השקיה, מדדי השקיה ובקרה על פי מדדים אקלימיים, קרקעיים וצמחיים;

דישון – קביעת מדדים להזנה מיטבית של הגידולים ביסודות ההזנה על פי צרכי הגידול, פוריות הקרקע וסוג מי ההשקיה;

בחירת דשנים – שילוב הדישון בהשקיה, דישון עלוותי, ממשקי תוספים אורגנים;

טכנולוגיה של השקיה ודישון – התאמת הטכנולוגיה לשיטות השקיה, לגידול, למקורות ולאיכות המים ולסוג הקרקע (מצע גידול), הפעלה ותחזוקה של ציוד ההשקיה והדישון;

השקיה במקורות מים שונים – התאמת משטר ההשקיה והדישון ביחס לאיכות המים (קולחין, מושבים, מליחים ומותפלים), תוך כדי מזעור הנזק לקרקע, לגידולים ולסביבה;

ייעוד הקרקע לגידולים – התאמת מחזור הגידולים וסוגי הגידולים בהתאם לסוג ואיכות הקרקע בחלקה, קביעת ממשקי השקיה ודישון ביחס לפוריות ואיכות הקרקע בחלקה, זיהוי ותיקון גורמי נזק (המלחה, איטום הקרקע, נגר עילי וסחף). 

יעדי הדרכה ומקצוע של אגף שירות השדה

  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה ליישום בר-קיימא של מים מאיכויות שונות המשמשים להשקיה (מים שפירים, מי קולחין, מים מליחים, מים מותפלים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה של השקיית גידולים במים שפירים בתנאי מחסור מתמשך;
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה לשימוש בר-קיימא של הקרקע (כמצע גידול הקולט מים באיכויות שונות, חומרי הזנה לצמח ותוספים אורגנים ומצע גידול החשוף לממשקי עיבוד או אי-עיבוד שונים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשקים בני קיימא של הזנת הצמח וטיוב הקרקע (מינרלים ואורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשק השקיה ודישון בגידולים חסויים (כמו גם מצע מנותק וכיסויי רשתות);
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (דישון מינרלי ותוספים אורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת הטיפול במוציאי המים כתלות באיכות המים המשמשת להשקיה;
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (יישום חומרי הזנה מינרלים ואורגנים);
  • תיעוד ושימור המידע והידע הבין-דורי בתחום שירות השדה.
שירות שדה

 

 

המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/20שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומח;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_gidul_melon_barava.aspxהמלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/2015/06/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1570
המלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 2019שירות ההדרכה והמקצועהדרים;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_hadarim_2019.aspxהמלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 201926/05/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1568
מדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדריםשירות ההדרכה והמקצוע;הדריםשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_karka.aspxמדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדרים06/04/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1554
בפרדס, מרס-אפריל 2019שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדרים;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2019.aspxבפרדס, מרס-אפריל 201924/03/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1556

 

 

אפליקציה (יישומון) להשקיהשירות ההדרכה והמקצוע;מים וקרקעשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה12/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e455

 

 

אשר איזנקוטאשר איזנקוט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466731אשר איזנקוטמנהל תחום (שירות שדה)03-9485302aeizen@shaham.moag.gov.il
אריה יצחקאריה יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466729אריה יצחקמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מצעים מנותקים)04-6489101aritz@shaham.moag.gov.il
מאיה שניט אורלנדמאיה שניט אורלנד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466748מאיה שניט אורלנדממ"ר מטה (מליחות וקולחים)03-9485315mayaor@shaham.moag.gov.il
מולי זקסמולי זקס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466762<img alt="" height="254" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/מולי%20זקס.jpg" width="202" style="BORDER:0px solid;" />מולי זקסמרכז מקצועי ראשי מטה (טכנולוגיה ומצעים מנותקים)03-9485328malyz@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

כנס בנושא איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראלשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_eichut_maim.aspxכנס בנושא איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל16/12/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc418

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/mekadmey_hashkaya.aspx">מקדמי השקיה</a>מקדמי השקיה
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/sherut_sade/Pages/atarim_sherut_sade.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום שירות שדה