תחום שירות שדה

 

 

 

​תחום שירות שדה עוסק בהיבטים של: צריכת מים של הגידולים – קביעת לוחות השקיה, מדדי השקיה ובקרה על פי מדדים אקלימיים, קרקעיים וצמחיים;

דישון – קביעת מדדים להזנה מיטבית של הגידולים ביסודות ההזנה על פי צרכי הגידול, פוריות הקרקע וסוג מי ההשקיה;

בחירת דשנים – שילוב הדישון בהשקיה, דישון עלוותי, ממשקי תוספים אורגנים;

טכנולוגיה של השקיה ודישון – התאמת הטכנולוגיה לשיטות השקיה, לגידול, למקורות ולאיכות המים ולסוג הקרקע (מצע גידול), הפעלה ותחזוקה של ציוד ההשקיה והדישון;

השקיה במקורות מים שונים – התאמת משטר ההשקיה והדישון ביחס לאיכות המים (קולחין, מושבים, מליחים ומותפלים), תוך כדי מזעור הנזק לקרקע, לגידולים ולסביבה;

ייעוד הקרקע לגידולים – התאמת מחזור הגידולים וסוגי הגידולים בהתאם לסוג ואיכות הקרקע בחלקה, קביעת ממשקי השקיה ודישון ביחס לפוריות ואיכות הקרקע בחלקה, זיהוי ותיקון גורמי נזק (המלחה, איטום הקרקע, נגר עילי וסחף). 

יעדי הדרכה ומקצוע של אגף שירות השדה

  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה ליישום בר-קיימא של מים מאיכויות שונות המשמשים להשקיה (מים שפירים, מי קולחין, מים מליחים, מים מותפלים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה של השקיית גידולים במים שפירים בתנאי מחסור מתמשך;
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה לשימוש בר-קיימא של הקרקע (כמצע גידול הקולט מים באיכויות שונות, חומרי הזנה לצמח ותוספים אורגנים ומצע גידול החשוף לממשקי עיבוד או אי-עיבוד שונים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשקים בני קיימא של הזנת הצמח וטיוב הקרקע (מינרלים ואורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשק השקיה ודישון בגידולים חסויים (כמו גם מצע מנותק וכיסויי רשתות);
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (דישון מינרלי ותוספים אורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת הטיפול במוציאי המים כתלות באיכות המים המשמשת להשקיה;
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (יישום חומרי הזנה מינרלים ואורגנים);
  • תיעוד ושימור המידע והידע הבין-דורי בתחום שירות השדה.
שירות שדה

 

 

גידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי שירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומח;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_blueberries.aspxגידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי 15/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1856
חוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_vegetables_in_hydroponics.aspxחוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקה14/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1847
קורטין אבץ בהגמעה והשפעתו על יבול אבוקדו מזן ׳האס׳שירות ההדרכה והמקצועמטעים;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/zinc_in_avocado.aspxקורטין אבץ בהגמעה והשפעתו על יבול אבוקדו מזן ׳האס׳09/06/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1749
מבחן זני חסה בהידרופוניקה בחממה בכפר הנוער בן שמן, קיץ 2019שירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_2019.aspxמבחן זני חסה בהידרופוניקה בחממה בכפר הנוער בן שמן, קיץ 201919/01/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1702

 

 

אפליקציה (יישומון) להשקיהשירות ההדרכה והמקצוע;מים וקרקעשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה12/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e455

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466883<img alt="יורם איזנשטדט" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoram_eizenshtadt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יורם איזנשטדטמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי שירות)04-4689101yorize@shaham.moag.gov.il
מולי זקסמולי זקס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466762<img alt="" height="254" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/מולי%20זקס.jpg" width="202" style="BORDER:0px solid;" />מולי זקסמרכז מקצועי ראשי מטה (טכנולוגיה ומצעים מנותקים)03-9485328malyz@shaham.moag.gov.il
עודד פרידמןעודד פרידמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466893עודד פרידמןמדריך מחוזי (שירות שדה)08-9920999odedf@shaham.moag.gov.il
רוברטו נתןרוברטו נתן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466833<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/roberto_natan.jpg" width="146" style="BORDER:0px solid;" />רוברטו נתןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (דישון מטעים)03-9681463robnat@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/mekadmey_hashkaya.aspx">מקדמי השקיה</a>מקדמי השקיה
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/sherut_sade/Pages/atarim_sherut_sade.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום שירות שדה