אגף בעלי חיים מהווה חלק נכבד ממערך ההדרכה בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ). אנשי האגף עוסקים בשירות, ייעוץ והדרכה בחמישה תחומים:

 • עופות: פטמים, מטילות לייצור ביצי מאכל, תרנגולי הודו וענפי רביה.
 • בקר: רפת חלב ובקר לבשר
 • צאן: עיזים וכבשים - חלב ובשר
 • דגים: דגי מאכל ודגי נוי
 • דבורים: דבש והאבקה
המערך המקצועי באגף בעלי חיים מורכב מחמישה מנהלי תחומים, ארבעה מרכזים מקצועיים ראשיים (ממר"ים) במטה שה"מ בבית דגן, 13 מדריכים מחוזיים המוצבים בחמישה מחוזות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ופועלים כרפרנטים ארציים לנושאים ייחודיים. רכזת הפעולות באגף עוסקת באירגון כלל הפעילות המקצועית לצד מנהל האגף ומנהלי התחומים, וכן וטרינר - פקח בוועדת האתיקה לפיקוח על ניסויי בעלי החיים בשה"מ ואגף הדיג. בסך הכול באגף 26 נציגים, כולל שני סטודנטים העוברים הכשרה במטרה להיקלט כמדריכים לכל דבר.
 
אנשי אגף בעלי חיים מעורבים בפיתוח המקצועי של הענפים השונים על-ידי עריכת מחקרים, תצפיות וניסויי שדה ברחבי הארץ ובכך תורמים לקידום הענף בארץ.
 
אגף בעלי חיים מארגן מידי שנה כנס מדעי רחב היקף בכל אחד מחמשת התחומים ומקיים כנסים ארציים וימי עיון אזוריים בשלוחות השונות בכל אחד ממחוזות משרד החקלאות.
 
אגף בעלי חיים פועל בשיתוף פעולה הדוק עם נציגות החקלאים: מועצות הייצור, ארגוני מגדלים וזוכה לתמיכה רחבה מצידם. כמו כן, אנשי האגף מעורבים בצמתי קבלת החלטות בגופים חקלאיים, התארגנויות אזוריות וכו'...
 
קשרים מדעיים עם חוקרי הפקולטה לחקלאות, מנהל המחקר החקלאי, המכון הווטרינרי ומופ"ים איזוריים מהווים נדבך חיוני ביצירת היידע והטמעתו בקרב המגדלים בשטח. רוב אנשי האגף מעורבים כיור"ים או כמשתתפים בהנהלות הענפים במסגרת המדען הראשי.    
 
אגף בעלי חיים בשירות ההדרכה והמקצוע משמש מקור מידע חיוני לזרועות משרד החקלאות ופיתוח הכפר: ההנהלה, הרשות לתכנון, מנהלת ההשקעות, השירותים הווטרינריים ועוד. אנשי האגף מעורבים גם בפעילות בתחום ההדרכה הבינלאומית בארץ ובחו"ל, בעיקר במסגרת סינדקו.
 
היעדים המרכזיים באגף בעלי חיים
 
 1. ייעול הייצור בענפים השונים ביחסי סחר משתנים.
 2. צמצום הזיהום הסביבתי הנגרם בתהליכי הייצור בבעלי חיים.
 3. הגדלת עדרי הבקר והצאן תוך הרחבת הניצול של המרעה הטבעי וניצול מקורות מזון נוספים.
 4. פיתוח חקלאות אורגנית בענפי בעלי חיים השונים.
 5. בניית מודלים כלכליים – מקצועיים תומכי קבלת החלטות.
 6. שיפור תנאי השיכון והאחזקה של בעלי חיים בהתאמה לדרישות איכות סביבה ורווחת בעלי החיים.
 7. סיוע בפיתוח תיירות כפרית, תעשיות בית המתבססות על התוצרת החקלאית.
 8. הגברת המודעות לנושא הבטיחות ביולוגית על מנת להפחית את העברת המחלות.
 9. פיתוח והטמעת טכנולוגיות חדשות לצורך ייעול בעבודה וחיסכון בכח אדם.
 10. התאמת המיקרואקלים במבנים, לשיפור ההישגים המקצועיים והכלכליים.
 11. פיתוח טכנולגויות מתקדמות: רגשים, חישה מרחוק ופיתוח יישומי מחשב לצורך ייעול בעבודה וחסכון בכוח אדם.
אגף בעלי חיים

 

 

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף בעלי חיים;אגף פירות;אגף ענפי שירות;אגף פרחים והנדסת הצומח;הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4104

 

 

גבי עדיןגבי עדין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466769גבי עדיןמנהל אגף א' (בעלי חיים)03-9485310gadin@shaham.moag.gov.il
יואב יקיריואב יקיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466574יקיר יואבוטרינר מפקח של ועדת האתיקה050-6244368yoavy@moag.gov.il
מיכל אברהםמיכל אברהם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466803<img alt="מיכל אברהם" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/michal_avraham.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)03-9485925mailto:michalav@moag.gov.il
שלומית אשתהשלומית אשתה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466931שלומית אשתהרכזת לשכה א03-9485311039485614shlomita@moag.gov.il