תחום בקר

 

 

 

תחום בקר בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מונה שמונה איש, מתוכם חמישה מדריכים מחוזיים, שני מרכזים מקצועיים ראשיים (ממ"רים) הפועלים במחוזות וממ"רית אחת היושבת במרכז בבית דגן. המדריכים עוסקים בתחום החלב, כשמתוכם יש המקדישים חלק קטן מזמנם גם להדרכה במשקי בשר ופיטום במחוז שלהם.
פעילות המחלקה לבקר נגזרת ממבנה ופריסת ענף הבקר בישראל, הכוללים את שלוחות ייצור החלב וייצור הבשר. תכנית העבודה השנתית של המחלקה נבנית ומאושרת על-ידי הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) בדיון המתקיים עם נציגי היצרנים ומועצת החלב והבשר, מתוך הצורך לתת מענה ליעדים הלאומיים, כפי שהוגדרו על-ידי הנהלת משרד החקלאות, ולצרכים המיוחדים שיש לחקלאים. פעילות המחלקה לבקר כוללת ייעוץ וסיוע מקצועי לכל היחידות המקצועיות של משרד החקלאות לצד  מתן שרות מקצועי לחקלאי בארבעה תחומים עיקריים:
 

הדרכה ישירה במשקי החקלאים: הדרכה הניתנת בהתאם לבקשת המשק. יעילות ההדרכה תלויה לא מעט בנכונות החקלאי ובמערכות לניטור מידע במחשב של המשק, כגון דוחות המופקים מתוכנת נועה ומנתוני ביקורות החלב המופקים על ידי מערכת ספר העדר של ארגוני המגדלים.

ביצוע עבודות מו"פ יישומי: מדריכי המחלקה מבצעים כל שנה תצפיות וניסויי שדה הממומנים על ידי קרן המחקרים של שה"מ וקרן המחקר של הנהלת ענף הבקר (מועצת החלב). העבודות מבקשות לתת תשובות לשאלות ולבעיות לטווח הקצר והבינוני המועלות על ידי גורמי הענף השונים. תוצאות העבודות מפורסמות בעיתונות המקצועית של הענף ולרוב מוצגות בכנס השנתי ששה"מ מארגן בשיתוף פעולה עם מינהל המחקר וארגוני המגדלים.

קיום קורסים וימי עיון לחקלאים:

המחלקה לבקר מקיימת בכל שנה פעולות קבוצתיות לחקלאים ברמה ארצית ובתוך האזורים. ברמה ארצית מתקיימים קורסים מקצועיים וכנסים יומיים בנושאים מרכזיים של הענף. ברמה האזורית מתקיימים בכל שנה קורסים בסיסיים לחקלאים (לרוב עד שמונה פגישות שבועיות) בנושאי ממשק, בריאות העטין, פוריות, הזנה, כלכלה וניהול של הענף.
גולת הכותרת של ימי העיון היא ארגון הכנס למדעי הבקר - כנס ארצי תלת יומי. כנס מדעי הבקר הפך במרוצת השנים לכנס הגדול ביותר בחקלאות בישראל וזוכה להערכה רבה. הכנס מאורגן על ידי המחלקה לבקר בשה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מינהל המחקר, התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב. תכנית הכנס עשירה מאוד וכוללת הרצאות מוזמנות הניתנות על ידי מיטב המומחים בענף מישראל ועל ידי מרצים מחו"ל בנושאים החשובים שעל סדר יומו של הרפתן הישראלי, לצד דיווחי תוצאות עדכניות של מחקרים חדשים. ההרצאות המוצגות בכנס עברו רפרנטורה מדעית על ידי ועדה מקצועית שחבריה הם נציגי המחקר וההדרכה ונציגי החקלאים. הכנס עוסק בתחומים שונים כמו תעשיית החלב בישראל, כלכלה וניהול, שיווק החלב ומוצריו, הזנה ומספוא, פוריות, בריאות העדר, בריאות העטין, טיפוח, ייצור החלב בקיץ, הצעת חוק המספוא וחוק חובת סימון הבקר והקמת מאגר גנטי לבקר בישראל. תשומת לב גדלה והולכת ניתנת גם לנושאי רפת ירוקה חכמה ומטופחת, בדגש על תרומת הרפתן לפרט ולאיכות הסביבה, רווחת בעלי חיים, טיפוח ההון האנושי ובסימן חקלאות ישראלית המצמיחה חברה בריאה.

פרסומים לחקלאים: המחלקה לבקר פועלת להעברת חומר כתוב לחקלאים. החומר מועבר באמצעות חוברות סיכום של כנסים מדעים, חוברות מקצועיות ו"דפוני" המלצה קצרים. כמו כן, נשלחים פרסומים באמצעות התקשורת האלקטרונית לאתר שה"מ, ולאתרי ארגוני המגדלים ומועצת החלב.
 
בקר

 

 

תקופת המעבר בין התחלובותשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the-period-of-transition-between-the-emulsifications.aspxתקופת המעבר בין התחלובות13/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1887
המלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלבשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/feed_interface_recommendations.aspxהמלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלב25/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1864
הוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראליתשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/expenditure_on_materials_and_services_in_the_barn.aspxהוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראלית24/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1861
הכנת תחמיצים ברפת החלבשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/preparing_silage.aspxהכנת תחמיצים ברפת החלב24/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1862

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן13/06/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4110
כנס מדעי הבקר והצאן לשנת 2020שירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/cenes_bakar.aspxכנס מדעי הבקר והצאן לשנת 202029/04/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4105
רישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאןשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2019.aspxרישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאן12/08/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e475
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאןשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_cenes_bakar_2019.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן15/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e491

 

 

הלל מלכההלל מלכה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466785<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/hilel_malka_2jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הלל מלכהמנהל תחום (בקר)03-9485311hilmal@shaham.moag.gov.il
גיא ראובניגיא ראובני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467124גיא ראובנימדריך מחוזי (בקר לבשר)reuguy@gmail.com
יואב שענייואב שעני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466879<img alt="יואב שעני" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoav_shaani.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יואב שענימרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)08-9920999yoavsh@shaham.moag.gov.il
רחל גבריאלירחל גבריאלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466770רחל גבריאלימרכז בכיר - בקר לבשר ופיטום04-6816100ragav@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/animal/bakar/Pages/Atarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים בתחום הבקר</a>אתרים נבחרים בתחום בקר