1. טיפוח והשבחת דבורים לייצור דבש ולעמידות (סבילות) לאקרית הוורואה ולווירוסים הנלווים אליה;
  2. הדברת אקרית הוורואה בישראל, תוך התמקדות בתכשירים ידידותיים, באמצעים טכניים וביולוגיים ובהפחתת השימוש בתכשירים חריפים;
  3. הקטנת הפחת במכוורת כתוצאה ממחלת הנוזמה וממחלות ויראליות;
  4. השפעת שאריות תכשירי הדברה בכוורת על הדבורית; 
  5. שיפור ממשק ההזנה החלבונית של דבורי דבש;
  6. שיפור מרעה הדבורים בישראל;
  7. ייעול השימוש בדבורי דבש להאבקת גידולים חקלאיים;
  8. מעקב אחר התפשטות הדבורה הננסית (Apis florea) בישראל ובאזור (ירדן ומצרים).