ועדת אתיקה

חוק צער בעלי חיים קובע תנאים והנחיות לעריכת ניסויים במטרה להקטין את סבלם של החיות כתוצאה מהניסויים שמתבצעים בהם.

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד - 1994

כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשס"א - 2001